Traduceri de specialitate


Limbi: Engleză · Franceză · Română · Spaniolă · Germană

 • EN, FR, RO, ES =>  DE  (limba maternă)
 • DE  => EN, FR, RO, ES  (în colaborare cu colegi calificaţi, vorbitori nativi)
 • EN, FR, ES        =>  RO  (a doua limbă maternă) la cerere

Specializări:

 • Drept şi administraţie
 • Economie şi finanţe 
 • Tehnică medicală, medicină şi tehnică dentară
Informaţii mai detaliate sunt disponibile în rubrica Specializări. 


Traduceri legalizate

Limbi: Engleză · Franceză · Română · Spaniolă · Germană   


Tipuri de documente:

 • Acte notariale (contracte, împuterniciri, hotări de divorț etc.)
 • Certificate de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces etc.)
 • Permisuri de conducere, documente de identitate, certificate de muncă, carnete de muncă, diplome şcolare/universitare, certificate de calificare profesională etc. 
 • Extrase din registrul comerţului, acte constitutive, statuturi

Interpretariat

Limbi: Română · Franceză · Germană


Interpretariat de negociere, însoţire

 • la notariat, avocat, în faţa autorităţilor
 • în domeniul medical, social şi comunal

Managementul proiectelor
 • Coordinarea şi organizarea proiectelor de traducere multilingvistice şi mai mari
 • Serviciu personalizat - aveţi o singură persoană de contact
 • Crearea unei echipe de traducători, coordinarea, corespondenţa cu traducătorii şi administrarea completă a comenzii de traducere

Alte servicii

 • Lectorarea traducerii: verificarea traducerii cu privire la completitudinea şi corectitudinea ei, revizia stilistică a traducerii şi corectarea greşelilor de gramatică, punctuaţie şi ortografie
 • Management terminologic: elaborarea unei terminologie specifice a firmei dumneavoastră în una sau mai multe limbi, şi întreţinerea continuă a bazelor de date terminologice

powered by a3 systems GmbH Content Management System mydante