Drept şi administraţie


în special: Drept penal, drept civil, drept contractual, dreptul societăţiilor comerciale

Exemple:

 • Rechizitorii, cereri de comisie rogatorie, acte de dispoziţie, hotărâri judecătorești, sentinţe, procese-verbale de audiere, texte legislative
 • Contracte de toate tipurile, acorduri de confidenţialitate, termeni și condiţii
 • Statuturi, extrase din registrul comerţului, acte constitutive, împuterniciri
 • Certificate de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces etc.)

Economie şi finanţe

în special: Contabilitate, distribuţie, marketing

Exemple:

 • Raporturi anuale, bilanţuri, expertize economice
 • Prezentări, procese-verbale de reuniune, comunicate de presă, corespondenţă de afaceri
 • Contracte de vânzare-cumpărare, acorduri de distribuţiebroșuri despre produs

Tehnică medicală, medicină şi tehnică dentară

Exemple:
 • Documentaţii tehnice, de exemplu instrucţiuni de utilizare, întreţinere, reparaţie şi instalare, cataloage şi broșuri despre produs, specificaţii tehnice, documente din domeniul calităţii 
 • Texte din domeniul de marketing, activităţilor de informare şi comunicare, materiale de formare
 • Studii clinice, informații pentru pacienți și formulare de consimțământ informat

Diverse
 • Traduceri pentru Comisia Europeană şi Parlamentul European
 • Documente din domeniul activităților de informarepromovare și publicitate, precum și al managementului evenimentelor: pagine web, pliante, broşuri, comunicate de presă
 • Documente de licitaţie
 • Documente ale sistemului de management şi asigurare a calităţii
 • Alte domenii la cerere

powered by a3 systems GmbH Content Management System mydante